froystad_logo_r.png
 
 
 

power_danline_8-s_produktark_tabell_12_01_1.jpg

Fiber: PP/PE - Danline. Smeltepunkt: 165®C. Forlengelse: 17 %

Egenvekt: 0,92 (flyter). UV resistent: God. Slitasje egenskap: God

Vann absorpsjon: Nei. Bruksområder: Sleping,fortøyning, løft mm

Øye standard: 1,8m med kappe i begge ender

Lengde: 110m og 220m kveiler

Produsert iht. gjeldende ISO standard og testa iht. ISO 2307

Produkstertifisert iht. NS 9415

Arctic Power Danline 8-slått trosse

147286_thumb_1_.jpg

Frøystad AS
Skinnesveien 36, 6095 Bølandet

+47 70 30 06 90
post@froystad.no