froystad_logo_r.png
 
 
 

Arctic Power Danline 3-slått tau
.

20150909_111416.png

.

danline_3s_produktark_tabell_12_01_18.jpg

danline_tau_1.jpg

Fiber: PP/PE - Danline

Smeltepunkt : 165 ®C. Forlengelse: 17 %. Egenvekt: 0,92 (flyter)

UV resistent: God. Slitasje egenskap: God. Vann absorpsjon: Nei

Bruksområder: sleping, fortøying, løft mm.

Lengd: 110 m og 220 m kveilar

Vi kan også tilby tau kappa i ønska lengd, på storkveilar eller i kasse

Spleisa auge (føresetnad om mengd)

Produsert iht. gjeldende ISO standard og testa iht. ISO 230732

danline_3_sl_tt.pdf

Frøystad AS
Skinnesveien 36, 6095 Bølandet

+47 70 30 06 90
post@froystad.no