froystad_logo_r.png
 
 
 

Leppefiskteine

leppefiskteine_tabell_12_01_18.jpg

3 stk opningar 12x74 mm i ei fluktåpning. Enkel montering

Fluktopninga kjem i to delar, monterast ved å presse den

saman på kvar side av nettet.

Skjer ut for opningane

leppefiskteine_produktark_02_02_16.pdf

Frøystad AS
Skinnesveien 36, 6095 Bølandet

+47 70 30 06 90
post@froystad.no