froystad_logo_r.png
 
 
 

Beredskapspakke for gjenfangst

beredskapsgarn_overskrift_12_01_18.jpg

Har de kontroll på beredskapen i tilfelle uhellet skulle skje ?

Vi har laga ferdige pakkar som ligg i sikkert kar og tåler frost, transport, løfting til båt etc, utan at garnsettet

rotast saman og blir vanskelig å få ut raskt. Dersom uhellet er ute, er det viktig å få ut garn umiddelbart,

då er det ikkje tid til å byrje å sette sammen eit slikt sett. Med å ha slike sett ståande, vil de kunne

dokumentere ovenfor myndigheiter og andre, at de tek dette alvorlig og har skikkelig rutiner på det.

beredskapspakker_tabell_12_01_18.jpg
dji_0042c.jpg
20160609_135912.jpg

Frøystad AS
Skinnesveien 36, 6095 Bølandet

+47 70 30 06 90
post@froystad.no