froystad_logo_r.png
 
 
 

beredskapsgarn_overskrift_12_01_18.jpg

Beredskapsgarn

– ENKLE GARN 60 M LENGDER

beredskapsgarn.jpg

Alle garn med djupne 4,4 meter, lengde 60 meter.

Montert med 15 mm. toppflyt og 3kg/100m.

NB: garna har dobbel lengde. (andre leverer gjerne garn som er 27/30 meter lange)

beredskapsgarn_tabell_12_01_18.jpg

Frøystad AS
Skinnesveien 36, 6095 Bølandet

+47 70 30 06 90
post@froystad.no