froystad_logo_r.png
 
 
 

Fisketeine

20150226_151830.png
fisketeine_tabell.jpg

Fisketeine med opningar/ inngang av nylon. Glidelås for å ta ut fisk, kreps, hummar etc.

Til oppdrift brukes garnringar Arctic Quality

Inngangsparti i 1 etg: Her festar ein agnposen. Fisken/krepsen/hummaren vil trekke opp i 2 etg. der den vert innelåst. Ein finn alltid fangsten der

Teinen er utvikla hos Havforskningen i Norge. Den har vore på markedet i over 20 år og vi får stadig særs gode tilbakemeldingar på fangsten

Fordelen med å bruke teine, er at fangsten framleis er levande

Den har også vist seg særs effektiv til krepsefiske. Teinen egner seg også særs godt til fangst av hummar. NB: Det må då monterast rømningsringar

fisketeine.jpg
fisketeine_med_lys.jpg

Frøystad AS
Skinnesveien 36, 6095 Bølandet

+47 70 30 06 90
post@froystad.no