froystad_logo_r.png
 
 
 

Fiskegarn

bogaskj_r_4.jpg

Produsent og leverandør til garnfiskeriene i mer enn 40 år. Vi skreddersyr garn etter kundens ønsker, og har et stor lager av utvalgte typer garn.

- Montert på brukte eller nye tau

- Slår sammen garn og greier dem i sekker

- Flere typer Flyteline

- Flere typer blytau

Utvikling av garnfiskeri

20160121_114531a243.jpg

Frøystad as har lang tradisjon innen fiskegarn siden 1972. Vi har utviklet kvalitetsredskaper for et mer effektivt fiske i nært samarbeid med kvalitetsbevisste fiskere.

Utvikling innen garnfiske: 

1973 - Maskinmontering av fiskegarn med symaskin

1978 - Produksjon monofilgarn (sengarn)

1980 - Produksjon av blytau

1985 - Ekstrudering av Nylonmono (sen) og Danlinefiber

1992 - Utviklet breiflabbgarn

1994 - Utviklet Megaflyt

2003 - Startet montering av garn i Asia

2014 - Utviklet Toppflyt - beste flytetau på markedet.

Breiflabbgarn

breiflabb.jpg

Vi utviklet breiflabbgarnet - nyhet fra 1992.

Ref FISKERIRETTLEIAREN l HERØY – ÅRSMELDING 1992

Det vart og sett igang eit nytt fiske på bankane utfor Mørekysten. Frøystad Fiskevegn på Bølandet utvikla ei ny type garn spesielt for fiske etter breiflabb.

Det vart ein suksess og fleire farty frå Herøy kosta seg denne vegna. Dei som var tidleg ute gjorde det også svært bra og fekk gode fangstar. Det synte seg at etterkvart som fleire og fleire båtar kosta seg "Flabbegarn" så minka fangstane, men det kan ha noke med erfaring med omsyn til djupne og felt å gjere. Men det er vel fare for at det vart for mange båtar som kosta seg vegn og at bestanden på Mørebankane vart sterkt nedfiska. Dette vil slå sterkast ut for den mindre sjarkflåten som er lite mobil.Men då fisket er så nytt er det for tidleg å seie korleis utviklinga vil verte i framtida.

For gruppa som heilhet kom fangstverdien for 1992 opp i kr.61 mill. Totalt bragte flåten i Herøy iland fangst for kr.376 millioner som var ny rekord.

Frøystad AS
Skinnesveien 36, 6095 Bølandet

+47 70 30 06 90
post@froystad.no