froystad_logo_r.png
 
 
 

XS-100 - SHHP ANKERE

xs-100_shhp_anker.jpg
anker_tabell_10_01_18.jpg

’Super high holding power’’, sveiste, bitumenmalte, inkl ankersjakkel,

produktsertifiserte til NS 9415:2009 ved produktsertifikat PR030.

Individuelt merka på sporbarheit (ID)

anker.pdf